Warunki Gwarancji

Gwarancja na usługi stomatologiczne w Atelier Uśmiechu

Stosujemy najwyższe standardy jakości usług, dlatego możemy naszym pacjentom udzielić gwarancji na wykonywane przez naszych specjalistów zabiegi. Pamiętajcie, że to nie tylko od nas zależy, jak długo Wasze uzębienie pozostanie w stanie idealnym, takim jak po zakończeniu leczenia. Po każdym leczeniu otrzymujecie od nas rekomendacje i zasady gwarancji na wykonane usługi.

Nasze Gwarancje

3

Na wypełnienia udzielamy 3-letnie gwarancji pod warunkiem wizyt kontrolnych i higienizacji w Atelier Uśmiechu co 6 miesięcy

3

Na leczenie kanałowe pierwszorazowe (pierwotne) udzielany 3-letniej gwarancji, nie obejmuje ona leczenia wtórnego

3

W przypadku odbudowy protetycznej, odbudowy na implantach udzielamy 3-letniej gwarancji

100

Dożywotnia gwarancja na implanty stomatologiczne

O usługi stomatologiczne innego rodzaju pytaj w Atelier Uśmiechu. Jesteśmy pewni,
że spełnimy wymagania nawet najbardziej wymagających pacjentów. Stawiamy przede wszystkim na jakość.

W naszej pracy dokładamy wszelkich starań, aby usługi, które świadczymy,
reprezentowały najwyższy poziom jakości oraz spełniały oczekiwania naszych Pacjentów.
Udzielamy naszym Pacjentom gwarancji na wykonywane przez naszych specjalistów
zabiegi. Pamiętajcie, że to nie tylko od nas zależy, jak długo Wasze uzębienie pozostanie
w stanie idealnym, takim jak po zakończeniu leczenia. Po każdym leczeniu otrzymujecie
od nas rekomendacje i zasady gwarancji na wykonane usługi.

Leczenie zachowawcze

Czas trwania gwarancji: 3 lata

Stosujemy najwyższej jakości materiały nanohybrydowe, o bardzo dobrej szczelności. Systemy łączące umożliwiają uzyskanie maksymalnej siły łączenia materiałów. Gwarancji podlegają wypełnienia kompozytowe w zębach w przypadku wystąpienia wady materiałowej, nieszczelności wypełnienia oraz uszkodzenia powstałego mimo prawidłowego użytkowania w okresie 3 lat od wykonania są̨ nieodpłatnie wymieniane na nowe. Istnieją jednak sytuacje, w których Pacjent przez wzgląd na duże braki w uzębieniu, obciąża zbyt mocno wypełnione zęby i dochodzi do pęknięcia lub złamania. W przypadku istniejących braków w pozostałym uzębieniu – brak tzw. strefy podparcia, gwarancji nie udzielamy. Jeżeli wypełnienie ubytku stanowi więcej niż 50% zęba, wówczas wskazane jest zastosowanie korony protetycznej lub nakładu protetycznego, która obejmuje cały ząb wzmacniając go. Zdarza się, iż stosujemy samo wypełnienie zakładając, że zdrowa część zęba jest wystarczająco mocna dla jego utrzymania. Niestety nie wszystko można przewidzieć – ząb może się złamać. Wypełnienia kompozytowe w zębach martwych należy traktować jako rozwiązanie tymczasowe, do czasu wykonania odbudowy protetycznej zęba przy pomocy wkładu koronowo-korzeniowego i korony. Warunkiem zachowania gwarancji na leczenie zachowawcze są regularne wizyty higienizacyjne i kontrolne co 6 miesięcy. W przypadku bruksizmu lub ścierania zębów nie udzielamy gwarancji.

Leczenie kanałowe

Czas trwania gwarancji: 3 lata

Endodoncja w naszym gabinecie przeprowadzana jest wg. światowych standardów oraz zaleceń Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Leczenie endodontyczne to precyzyjna praca pod mikroskopem, opracowanie kanałów narzędziam ręcznymi oraz maszynowymi oraz wypełnianie gutaperką na ciepło. Czasem jednak zawiły system kanałów korzeniowych przerasta możliwości techniki, utrudniając nam perfekcyjne leczenie kanałowe. W przypadku zmian okołowierzchołkowych, nie jesteśmy w stanie przewidzieć procesu gojenia, a co za tym idzie, zdarza się, że nawet najlepiej prowadzone leczenie kanałowe nie przynosi oczekiwanych efektów. Nie bez znaczenia pozostają możliwości regeneracyjne organizmu oraz indywidualna reakcja systemu odporności danego Pacjenta. Leczenie kanałowe objęte jest 3-letnią gwarancją w przypadku warunków anatomicznych umożliwiających prawidłowe wypełnienie wszystkich kanałów i braku zmian okołowierzchołkowych w momencie wypełniania kanałów. Spełnienie powyższych warunków potwierdzane jest zdjęciem rtg wykonywanym podczas ostatecznego wypełniania kanałów. Ze względu na nieprzewidywalny proces gojenia tkanek okołowierzchołkowych oraz warunki zastałe po leczeniu pierwotnym nie możemy udzielić Państwu gwarancji na powtórne leczenie kanałowe oraz leczenie kanałowe zębów z już istniejącymi zmianami okołowierzchołkowymi. Warunkiem gwarancji jest kontrola radiologiczna leczonego zęba wg. zaleceń endodonty. Gwarancja nie obejmuje powikłań wyszczególnionych w zgodzie endodontycznej. W przypadku konieczności przeleczenia kanałowo zęba w krótkim czasie po jego wypełnieniu pacjent ponosi koszty wyłącznie leczenia kanałowego, wypełnienie zakładamy w ramach gwarancji.

Leczenie protetyczne

Czas trwania gwarancji: 3 lata

Dobre i trwałe funkcjonowanie stałych uzupełnień protetycznych jest uwarunkowane prawidłowymi warunkami zgryzowymi. Jeżeli Pacjent odstąpi od zaplanowanego kompleksowego leczenia protetycznego i uzupełni tylko część istniejących braków lub nie podejmie się leczenia wady zgryzu spowoduje to przeciążenie odbudowy protetycznej. Może to doprowadzić do pęknięcia lub odpryśnięcia ceramiki z podbudowy metalowej lub tlenku cyrkonu. W takich sytuacjach nie udzielamy gwarancji. W przypadku istniejących braków w pozostałym uzębieniu – braków tzw. stref podparcia, gwarancji nie udzielamy. Gwarancja nie udzielania w przypadku Pacjentów z bruksizmem. W przypadku leczenia protetycznego, gwarancją objęte są wady ukryte, wynikające z przyczyn materiałowo-technologicznych. Nie uważa się za wadę zmiany, która powstała w okresie gwarancyjnym, a której powodem jest naturalne zużycie protezy czy szyny, niewłaściwe użytkowanie, niedostateczna pielęgnacja, będące następstwem urazów mechanicznych, niewłaściwego czyszczenia lub uszkodzenie spowodowane przez użytkownika bądź osoby trzecie. Pacjent traci uprawnienia gwarancyjne w razie dokonania jakiejkolwiek naprawy bądź przeróbki we własnym zakresie. Często oczekiwania pacjentów względem protez zębowych są zbyt duże. Przyleganie protezy i komfort użytkowania protezy z biegiem czasu będzie się pogarszał, czego pacjent musi być świadomy. Zwłaszcza z wiekiem i ilością brakujących zębów proteza coraz słabiej będzie dolegała do wyrostka zębodołowego, może być coraz większe
przesuwanie i uwieranie protezy.

Leczenie implantologiczne

Czas trwania gwarancji: dożywotnio

Powodzenie leczenia w przypadku wszczepiania implantów zależy od wielu czynników. Kluczową rolę odgrywa diagnostyka, zachowanie procedur zalecanych przez producenta, ilość i stan kości pacjenta, jego ogólny stan zdrowia oraz tryb życia – preferowanie bez używek oraz z zachowaniem zasad higieny jamy ustnej. Stosowane przez nas implanty mają kilka rozwiązań zwiększających stopień powodzenia czyli prawidłowy przebieg procesu osteointegracji. W przypadku niepowodzenia – braku połączenia z kością̨ po okresie gojenia, nowy implant zostaje założony nieodpłatnie. Przy braku możliwości ponownego założenia implantu lub nie wyrażeniu zgody Pacjenta na ponowny zabieg, procedura odbudowy protetycznej i jej cena mogą ulec zmianie, przy czym koszt utraconego implantu zostaje zwrócony. Na uzupełnienia protetyczne na implantach stosujemy taką samą gwarancję jak w przypadku stałych uzupełnień protetycznych. Dożywotnia gwarancja ustalana jest na implant, odbudowa na implancie podlega gwarancji jako uzupełnienie protetyczne. Warunkiem utrzymania gwarancji jest higienizacja jamy ustnej co najmniej raz na 6 miesięcy, odbywanie wizyt kontrolnych u lekarza implantologa oraz kontrolnego rtg raz w roku.

Gwarancja nie obejmuje:

 • Prac tymczasowych np. koron tymczasowych, protez natychmiastowych.
 • Prac, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej
  gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta.
 • Ponownego czyli rewizji leczenia kanałowego oraz leczenia kanałowego z
  istniejącymi już zmianami okołowierzchołkowymi.
 • Amputacyjnego leczenia zębów mlecznych.
 • Złamania zębów powstałe pomiędzy wizytami (niezakończone leczenie) lub zębów
  nie odbudowanych protetycznie po leczeniu kanałowym.
 • Wypełnień w zębach mlecznych, jeżeli dziecko nie współpracowało podczas wizyty
  i były trudne warunki leczenia.
 • Cząstkowe leczenie protetyczne przy nie podjęciu lub niedokończeniu
  kompleksowego leczenia stomatologicznego.
 • Zabiegu wybielania ze względu na nie możliwe do przewidzenia rezultaty
  wybielania, bez względu na metodę zabiegu

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • Niedostatecznej higieny jamy ustnej.
 • Nieodbywania zalecanych wizyt kontrolnych.
 • Odstąpienia od planu leczenia czy jego przerwanie.
 • Złamań koron zębowych zębów będących w trakcie leczenia kanałowego.
 • Złamań koron zębowych zębów po leczeniu kanałowym niewzmocnionych
  wkładem koronowo-korzeniowym i nieodbudowanych protetycznie.
 • Urazu (np. w wyniku uderzenia w koronę protetyczną lub innego nieszczęśliwego
  wypadku).
 • Braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem
  protetycznym.
 • Uzupełnienia tylko części braków zębowych, powodując przeciążenie strefy
  uzupełnionej protetycznie oraz wad zgryzu.
 • Korekt wykonywanych poza naszym gabinetem.
 • Naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu.
 • Istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np.
  cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stan po napromieniowaniu i terapii
  cytostatykami).

Usługi

 • Stomatologia Zachowawcza

  Specjalizujemy się w profilaktyce przeciwpróchnicowej i skutecznym leczeniu zaatakowanych już tkanek twardych zębów.

  Więcej

 • Protetyka

  Oferujemy szeroki wachlarz nowoczesnych rozwiązań dla odbudowania utraconych już zębów ze znakomitym, naturalnym efektem.

  Więcej

 • Okluzja i Leczenie Bruksizmu

  Rozwiązujemy wszelkie problemy związane z niewłaściwym kontaktem pomiędzy zębami a żuchwą czy zgrzytaniem i zaciskaniem szczęki.

  Więcej

 • Endodoncja

  Nowoczesne leczenie kanałowe to nasza specjalność. Gwarantujemy najwyższą jakość wykonywanych zabiegów.

  Więcej

 • Periodontologia

  Wykonujemy wszelkiego typu zabiegi z zakresu leczenia i profilaktyki schorzeń wokół zęba.

  Więcej

 • Stomatologia dziecięca

  Najmłodsi pacjenci są dla nas szczególnie ważni, prowadzimy leczenie stomatologiczne dla dzieci od najmłodszych lat.

  Więcej

 • Ortodoncja

  Zajmujemy się profilaktyką i leczeniem wad zgryzu u pacjentów w każdym wieku. Proste zęby to pasja naszych ortodontów.

  Więcej

 • Wybielanie

  Nasze zabiegi wybielania w bezpieczny sposób zaspokajają potrzebę posiadania białych zębów u najbardziej wymagających pacjentów.

  Więcej

 • Profilaktyka

  Wizyta higienizacyjna nazywana jest również wizytą profilaktyczną. W zależności od sytuacji pacjenta jej celem jest usunięcie kamienia, płytki nazębnej, przebarwień.

  Więcej

 • Chirurgia

  Wykonujemy bezbolesne zabiegi chirurgiczne o wszelkim stopniu skomplikowania, z należytą troską o komfort pacjenta.

  Więcej

 • Implantologia

  Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakładaniu implantów i protez zębowch. Stosujemy wyłącznie najwyższej klasy, bezpieczne materiały.

  Więcej

 • Implantoprotetyka

  W naszej klinice umożliwiamy odbudowanie brakującego uzębienia za pomocą implantów, dla stabilności i poczucia bezpieczeństwa przy każdej czynności.

  Więcej

 • Narkoza

  Rodzajem znieczulenia ogólnego, narkozy, które stosujemy w naszej klinice w trakcie leczenia stomatologicznego jest analgosedacja.

  Więcej

  Specjaliści

  • Agnieszka Peret

   Agnieszka Peret

   Lekarz Stomatolog, specjalista periodontolog

   Dyrektor Medyczny Atelier Uśmiechu, Periodontologia

   Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Od początku pracy zawodowej ukierunkowana na podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie periodontologii.

   Więcej

  • Rafał Dębiński

   Rafał Dębiński

   Lekarz stomatolog

   Protetyka / Stomatologia zachowawcza

   Absolwent anglojęzycznych studiów lekarsko-dentystycznych na Uniwersytecie Pavla Josefa Šafarika w Koszycach na Słowacji.

   Więcej

  • Anna Lidawska

   Anna Lidawska

   Lekarz stomatolog

   Protetyka / Okluzja / Bruksizm

   Zajmuję się protetyką, estetyką i protetyka cyfrową. Od momentu ukończenia UM w Łodzi uczestniczyłam w wielu stażach, m.in W Maladze (Hiszpania), w Dubaju, Jordanii.

   Więcej

  • Justyna Zub

   Justyna Zub

   Lekarz Stomatolog, Master of Science in Orthodontics

   Ortodoncja

   Ukończyła studia na kierunku lekarsko- dentystycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w 2010r. Specjalizuje się w kompleksowym leczeniu ortodontycznym dzieci i dorosłych.

   Więcej

  • Marek Rybicki

   Marek Rybicki

   Lekarz Stomatolog, lekarz medycyny, specjalista chirurgii twarzowo- szczękowej

   Chirurgia, Implantologia

   Specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej, implantologii oraz ortognatyki.
   Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie zdobył tytuł lekarza stomatologa oraz lekarza medycyny.

   Więcej

  • Anita Walczak

   Anita Walczak

   Właściciel Atelier Uśmiechu

   Higienistka stomatologiczna

   Higienistka stomatologiczna z ogromną pasją do swojego zawodu. Autorka książki pt. Sztuka mycia zębów wydanego przez PZWL Wydawnictwo Lekarskie.

   Więcej

  • Joanna Ucieklak

   Joanna Ucieklak

   Lekarz stomatolog

   Stomatologia zachowawcza, Stomatologia dziecięca

   Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Już w trakcie studiów brała udział w licznych konferencjach z różnych obszarów stomatologii organizowanych przez Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii. Nieustannie rozwija swoją wiedzę i umiejętności w zakresie stomatologii zachowawczej i stomatologii dziecięcej.

   Więcej

  • Tomasz Kaźmierczak

   Tomasz Kaźmierczak

   Lekarz stomatolog

   Endodoncja

   Z sukcesem przeprowadza najtrudniejsze zabiegi leczenia kanałowego tj. zamknięcie perforacji korzenia, usuwanie złamanych narzędzi z kanału, niedrożne kanały korzeniowe, resorpcja korzenia.

   Więcej

  • Anna Barzyc

   Anna Barzyc

   Lekarz stomatolog

   Stomatologia zachowawcza / Stomatologia dziecięca

   Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W swojej pracy stawia na ciągły rozwój, dlatego już od czasów studenckich aktywnie uczestniczy w warsztatach i szkoleniach.

   Więcej

  • Agnieszka Miszkurka

   Agnieszka Miszkurka

   Lekarz Stomatolog

   Stomatologia zachowawcza / Endodoncja / Stomatologia dziecięca / Protetyka

   Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kształciła się również za granicą, na Semmelweis University w Budapeszcie. Specjalizuje się w stomatologii zachowawczej oraz endodoncji mikroskopowej kierując się zasadami stomatologii minimalnie inwazyjnej.

   Więcej

  • Anna Lidawska

   Anna Lidawska

   Lekarz stomatolog

   Protetyka / Okluzja / Bruksizm

   Zajmuję się protetyką, estetyką i protetyka cyfrową. Od momentu ukończenia UM w Łodzi uczestniczyłam w wielu stażach, m.in W Maladze (Hiszpania), w Dubaju, Jordanii.

   Więcej

  • Klara Francuz-Matwiejczyk

   Klara Francuz-Matwiejczyk

   Fizjoterapeuta, logopeda

   Fizjoterapia SSŻ / Bruksizm,Wady wymowy

   Absolwentka Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Logopedii z Audiologią Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zajmuje się zaburzeniami szyjnego odcinka kręgosłupa, stawów skroniowo- żuchwowych, krtani i aparatu artykulacyjnego.

   Więcej

  • Marzena Pucek

   Marzena Pucek

   Lekarz stomatolog, Doktor nauk medycznych, Specjalista ortodonta II stopnia

   Ortodoncja

   Lekarz stomatolog, doktor nauk medycznych z długoletnim stażem i specjalizacją I stopnia stomatologii ogólnej oraz II stopnia specjalizacji z zakresu Ortodoncji i Ortopedii Szczękowej.

   Więcej

  • Adam Kaczor

   Adam Kaczor

   Lekarz stomatolog

   Chirurgia / Implantologia / Mikrochirurgia

   Ukończył studia lekarsko-dentystyczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Specjalizuje się w leczeniu chirurgicznym i implantologicznym. Wykonuje zabiegi chirurgiczne oraz zabiegi mikrochirurgiczne w obrębie tkanek przyzębia poprzedzone dokładną analizą przypadku i precyzyjnym planowaniem za pomocą najnowszych technologii cyfrowych.

   Więcej

  • Tomasz Kubik

   Tomasz Kubik

   Lekarz anestezjolog

   Narkoza

   Lekarz anestezjolog od ponad 20 lat zajmujący się wykonywaniem różnych znieczuleń do zabiegów operacyjnych i diagnostycznych w szpitalu oraz zabiegów dentystycznych w gabinetach stomatologicznych.

   Więcej

   Zarezerwuj Wizytę

   Atelier Uśmiechu

   Atelier Uśmiechu

   O Nas

   Atelier Uśmiechu to klinika stomatologiczna na warszawskim Mokotowie. Wyróżnia nas jakość świadczonych usług i doświadczony zespół lekarzy specjalistów ze wszystkich dziedzin stomatologii. Stosujemy wyłącznie najlepsze materiały i nowoczesny sprzęt na światowym poziomie.

   Nota Prawna | Polityka Prywatności

   Metody Płatności

   Gotówka, Karta, Przelew, Raty, Paydent- płatność odroczona na 30 dni


   MediRaty

   raty