Nota Prawna

Nota prawna została wydana w odniesieniu do domeny www.atelierusmiechu.com, której właścicielem jest Klinika Stomatologiczna Atelier Uśmiechu, z siedzibą ul. Kłobucka 8A/ U007, 02-699 Warszawa, o nr NIP/VAT ID 7972017397, REGON 146203951  (dalej jako Atelier Uśmiechu). Atelier Uśmiechu oświadcza, że treści publikowane na stronie (www.atelierusmiechu.com) mają cel wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Atelier Uśmiechu dokłada wszelkich starań, aby treści były rzetelne, aktualne i zgodne z prawem, jednak nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podejmowanych działań w oparciu o te informacje.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego Atelier Uśmiechu www.atelierusmiechu.com (dalej „Serwis”) oraz ewentualnego wykorzystania treści w nim zawartych poza Serwisem. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

 1. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązuje się przestrzegać treści niniejszego Regulaminu.
 2. Atelier Uśmiechu zastrzega sobie wszelkie prawa do materiałów publikowanych w Serwisie, w tym do nazw, znaków towarowych, fotografii, filmów, znaków graficznych, które przysługują Atelier Uśmiechu i podlegają ochronie wynikającej z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zm.) oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej.
 3. Atelier Uśmiechu zastrzega sobie prawo, do wykonywania zmian oraz poprawek w treści strony, zmiany materiałów i opisów, w tym do czasowego lub stałego wyłączenia poszczególnych podstron bądź całej stron atelierusmiechu.com bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkowników.
 4. Atelier Uśmiechu informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za szczegółowość, aktualność oraz kompletność treści składających się na zawartość niniejszego Serwisu. Atelier Uśmiechu oświadcza, że informacje stanowiące zasób Serwisu są zbierane i aktualizowane z należytą starannością.
 5. Dane umieszczone w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny. Atelier Uśmiechu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie zasobów niniejszego Serwisu przez Użytkownika, a w szczególności za szkody powstałe z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach. Atelier Uśmiechu nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji, podjętych przez Użytkownika na podstawie informacji uzyskanych z zasobów Serwisu.
 6. Wszelkie informacje dotyczące pracowników lub osób współpracujących z Atelier Uśmiechu wymienionych w Serwisie, stanowią dobra osobiste tych osób w rozumieniu art. 23 Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U.2014.121 z późn. zm.).
 7. Użytkownik Serwisu jest uprawniony do pobierania i drukowania całych stron lub ich fragmentów, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do Atelier Uśmiechu lub wykorzystywanych przez Atelier Uśmiechu, za zgodą podmiotów uprawnionych. Informacje zawarte w Serwisie nie mogą być używane w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowane lub wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Atelier Uśmiechu.
 8. Użytkownik Serwisu jest uprawniony do podawania adresu strony internetowej Serwisu, publikowania zamieszczonych grafik bądź cytowania informacji zawartych w Serwisie pod warunkiem prezentowania w/w materiałów wraz z adresem Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień punktu 7 niniejszego Regulaminu.
 9. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku jego zachowania niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 10. Atelier Uśmiechu nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron oraz serwisów internetowych, które nie stanowią własności Atelier Uśmiechu, zarówno tych dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach portalu atelierusmiechu.com, jak i tych, które umieszczają linki do portalu www.atelierusmiechu.com
 11. Atelier Uśmiechu nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu czy braku możliwości z jego korzystania. Atelier Uśmiechu nie ponosi także odpowiedzialności za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę Serwisu, błąd, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych z Serwisu, wirus komputerowy lub awarię linii telekomunikacyjnej albo systemu.
 12. Rzeczywiste elementy oferty handlowej, w szczególności cena, dostępność oraz inne dane mogą odbiegać od informacji wskazanych w Serwisie, a prezentowany cennik zawiera tylko wybrane zabiegi oferowane przez Atelier Uśmiechu. Ze względu na na specyfikację branży stomatologicznej plan i koszt leczenia można określić jedynie na podstawie badania i konsultacji z lekarzem stomatologiem.
Atelier Uśmiechu

Atelier Uśmiechu

O Nas

Atelier Uśmiechu to klinika stomatologiczna na warszawskim Mokotowie. Wyróżnia nas jakość świadczonych usług i doświadczony zespół lekarzy specjalistów ze wszystkich dziedzin stomatologii. Stosujemy wyłącznie najlepsze materiały i nowoczesny sprzęt na światowym poziomie.

Nota Prawna | Polityka Prywatności

Metody Płatności

Gotówka, Karta, Przelew, Raty, Paydent- płatność odroczona na 30 dni


MediRaty

raty